برنامه ی نمایش لیست رخدادهای درگاه USB در سیستم عامل ویندوز(نرم افزار)

برنامه ی نمایش لیست رخدادهای درگاه USB در سیستم عامل ویندوز

برنامه ی نمایش لیست رخدادهای درگاه USB در سیستم عامل ویندوز، عملا یک برنامه به عنوان آشنایی با پیغام های تولید شده در سیستم عامل ویندوز می باشد و بعد از دریافت انواع رخدادها، با آنایز آن متوجه خواهیم شد که چه دستگاه وصل یا قطع شده است،

 

با استفاده از رخدادهای WM_DEVICECHANGE و توابع پایه ی ویندوز Win API های

RegisterDeviceNotification

OnDeviceChange

افزودن دیدگاه جدید