روال استاندارد کدنویسی به زبان C Plus Plus(نرم افزار)

روال استاندارد کدنویسی به زبان C Plus Plus

بر اساس استاندارهای خارجی بی شمار برای روال های استاندار کد نویسی به زبان سی پلاس پلاس، بر آن شدیم تا یک استاندارد بومی برای برنامه نویسی به این زبان تهیه کنیم.

این استاندارد سبب روانی کد خوانی و قابل فهم شدن کدهای گروه های کاری برنامه نویس در یک سازمان می شود، این گام برای استاندارد سازی روال یک گروه برنامه نویسی نقطه ی شروع می باشد.

C++ Style Guide

افزودن دیدگاه جدید